La Clàudia Mons Tost, és una de les alumnes del Col·legi Cor de Maria Mataró. Una jove de 3r ESOB que innova, experimenta i crea, que ja l’han considerada tota gran artista

Més