/

Les escoles Cor de Maria de Catalunya dissenyen i estrenen un nou xandall amb un concurs entre els alumnes de les diferents escoles Cor de Maria Martina Jimenez, Sara Kidane, Paula Carmona

Més