/

La pujada de la llum i les seves conseqüències

La pujada de la llum està fent que molts comerços i habitatges particulars no es puguin permetre els preus abusius que les companyies elèctriques demanen, sobretot en situacions concretes com durant la borrasca Filomena

Amb l’inici de l’hivern, el preu de l’electricitat ha pujat d’una manera exagerada i molts locals comercials i persones particulars han tingut dificultats a l’hora de pagar les factures. A causa de la borrasca Filomena, amb molts punts de neu i fred en tot el país, el consum de la llum ha augmentat durant aquest període de temps. La situació actual de pandèmia ha fet que moltes persones que estan a l’atur no es puguin permetre pagar la pujada brutal d’aquestes últimes setmanes.

La factura elèctrica d’un espanyol, de mitjana, va pujar fins als 88 euros les primeres setmanes de gener del 2021. Ha sigut una de les factures més cares de la història.

La conseqüència de l’augment del preu ha sigut per culpa de les companyies elèctriques, que han pactat la pujada de preu en el moment de més consum. Això ha fet que moltes persones es manifestessin contra les empreses, apagant la llum a l’hora de més consum.

El preu de l’electricitat hauria de ser accessible per a tothom, ja que hi ha gent que no disposa de tants diners i tenir llum és un dret essencial. Tampoc s’hauria de pujar el preu durant les hores de foscor, encara que això beneficia a les companyies elèctriques, ja que la gent durant la nit utilitza més la llum i el gas. Finalment, haurien de ser més comprensius amb la gent que no s’ho pugui permetre.

close

El més recent