Escalfament global, un problema subestimat a causa de la covid-19

55 views

Eduard Remacha Grau és un geòleg que treballa en el sector de l’estratigrafia i el passat gener va fer una videoconferència a les classes de 3r de secundària de l’escola Cor de Maria Mataró amb l’objectiu de conscienciar als alumnes sobre el problema que suposa el canvi climàtic. Us expliquem els conceptes més rellevants de la seva exposició.

Què és el canvi climàtic?

El canvi climàtic és un procés on gradualment la temperatura del planeta incrementa, a conseqüència d’això es genera un canvi climàtic a escala global. Una de les causes principals que el provoca és l’efecte hivernacle.

Què és l’efecte hivernacle?

L’efecte hivernacle es genera a causa de gasos que s’acumulen a l’atmosfera de la terra, aquests fan que una major part de la radiació provinent del sol no pugui reflectir-se en una direcció oposada a la de la terra cap a l’espai, permetent que més radiació sigui absorbida per la Terra. Aquesta llum genera l’increment de les temperatures anteriorment mencionat, i d’aquí prové el nom d’efecte hivernacle.

L’escalfament global suposa un gran problema per al creixement sostenible

File:Sostenibilitat.svg - Wikimedia Commons

El propòsit del creixement sostenible és el de preservar els recursos naturals fonamentals per a la continuïtat de la vida. El canvi climàtic suposa un gran problema, ja que a causa dels gasos que s’emeten, que generen l’efecte hivernacle, comprometen en gran mesura la seva sostenibilitat.

El problema amb els gasos fluorats

Els gasos fluorats són gasos que s’utilitzen com a refrigerants; agents d’extinció d’incendis, i com a dissolvents, ja que una de les seves propietats és ser un molt bon aïllant tèrmic, el qual fa que a l’estar acumulat a l’atmosfera retingui més radiació del sol, i fa augmentar la temperatura.

El tetrafluorometà (CF4) és un gas fluorat, que podria arribar a quedar-se dintre l’atmosfera terrestre durant poc menys de cinquanta mil anys.

La combustió de materials fòssils s’ha de reduir tan aviat com es pugui

Un dels gasos que afecta més al canvi climàtic és el diòxid de carboni (CO₂), ja que aquest és emès en grans quantitats acumulant-se a l’atmosfera i, igual que altres gasos, actua com a un aïllant tèrmic. Aquest s’emet en la combustió de materials fòssils.

A causa d’aquesta concentració de gasos, és més difícil frenar l’escalfament global. Segons dades de l’IEA (Agència Internacional de l’energia) l’objectiu de no sobrepassar dels 2 graus d’escalfament global cada any serà més difícil i costós.

S’estipula que al final del segle XXI les temperatures podran haver pujat uns 4,8 graus de mitjana si no es frenen les emissions de CO₂. En el cas que arribéssim a aquest punt el canvi seria irreversible.

close

El més recent