8M, celebració o lluita?

Avui en dia tenim un pensament erroni sobre el 8M, dia de la dona treballadora. Aquest dia va començar sent una reivindicació de les dones per tal de tenir els mateixos drets

Què són les Fake News?

Les Fake News sempre han estat amb nosaltres, però gràcies a internet s’han fet més notòries Fake News és el nom en anglès que serveix per anomenar les notícies falses. Gràcies a internet