Cerdanyola és un barri insegur?

Els veïns de Cerdanyola viuen amb més por que mai, consideren que el seu barri ha canviat molt aquests últims mesos

Firmat per Alba Colmenar, Paula Cantano, Anna Chica i Adriana García

A mesura que avancen els dies, els veïns de Cerdanyola es senten més insegurs pel barri, a causa d’alguns incidents. Cerdanyola és un dels onze barris de Mataró, el segon més poblat, per tant aquesta situació afecta a molts dels ciutadans d’aquesta ciutat. Hem entrevistat a Juan Carlos Jerez Antequera (https://www.mataro.cat/ca/lajuntament/grups-municipals/grup-municipal-psc-cp/regidors/juan-carlos-jerez-antequera), el regidor municipal de seguretat pública de Mataró, perquè ens respongui les següents preguntes:

Consideres que la seguretat a Cerdanyola és suficient bona?

Abans de donar respostes sobre seguretat, cal aclarir que en molts casos es parla de «seguretat» o «inseguretat» per referir-se a situacions d’incivisme o de problemes o conflictes de cohesió social.

Objectivament parlant, amb dades sobre delictes a la mà, el barri de Cerdanyola és segur, com també ho és el conjunt de la ciutat de Mataró. És a dir, que les persones fan la seva vida diària sense un risc de ser víctimes d’un delicte.

Cosa diferent és la sensació d’inseguretat que percep la ciutadania i que té a veure amb molts factors, entre altres les molèsties i intranquil·litat que generen persones incíviques a alguns espais públics (baralles, consum individual de substàncies estupefaents, ocupació de parcs i places), les activitats molestes a alguns establiments (bars i terrasses), els problemes veïnals en una comunitat, la brutícia dels carrers, etc.

Aquests són els principals problemes que generen inseguretats al barri de Cerdanyola i a d’altres barris de Mataró. Problemes que van acompanyats d’altres problemes socials, com són la pobresa, les altes taxes d’atur, les dificultats d’accés a l’habitatge o els problemes d’integració. La cohesió social (la manca de cohesió social) d’un barri també és un factor clau en la percepció d’inseguretat.

Barris obrers de Mataró com La Llàntia, Cirera, Molins o Vistalegre, estan més cohesionats, són com a petits pobles, i això també ajuda amb una major percepció de seguretat. L’alta mobilitat de les persones que hi viuen a Cerdanyola (canvis de residència de les famílies) és un altre factor que dificulta la cohesió.

Hi ha suficients policies a la zona? De vegades s’ha parlat d’un dèficit policial a Mataró, això afecta a la seguretat als barris?

En línia amb la resposta anterior, com que molts dels problemes que generen inseguretat o percepció d’inseguretat no són pròpiament delictes o infraccions administratives greus, les solucions no depenen només dels cossos policials o del nombre d’efectius.

La seguretat ciutadana, a Catalunya, és competència de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra, i la Policia Local té un paper important en la prevenció de la seguretat ciutadana i de col·laboració amb Mossos en l’evitació de delictes. Els darrers anys, el cos de Mossos d’Esquadra ha tingut un dèficit d’efectius i això ha pogut incidir en la resposta a alguns problemes de seguretat. I la Policia Local igual, sempre n’hi ha un nombre de vacants que ens impedeix arribar al 100% dels efectius malgrat que els darrers anys des del Govern municipal fem convocatòries de places d’agent. La darrere convocatòria va ser de 13 places (ara estan fent el curs bàsic de policia de 9 mesos de durada a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya), l’anterior de 14 fa pocs mesos que van acabar el període d’un any de pràctiques, i les properes setmanes iniciem altre procés selectiu per cobrir les noves vacants.

Aquest 2022 a la Policia Local despleguem un Pla de Policia de Proximitat (Mataró, ciutat segura) basat en els objectius següents:

Garantir la presència al territori per atendre de forma immediata les incidències i les urgències.

 – Donar una resposta especialitzada orientada a la prevenció i la resolució de problemes de seguretat, convivència i trànsit.

Atendre les demandes de forma personalitzada, garantint una resposta apropiada i eficaç mitjançant la coordinació amb els altres serveis de seguretat.

Creu que els robatoris que succeeixen poden evitar-se? N’hi ha molts?

Els darrers robatoris a escoles de Cerdanyola, no s’han pogut evitar malgrat reforçar els elements de seguretat a les escoles, però les unitats d’investigació dels Mossos d’Esquadra han aconseguit detenir als membres de la banda que presumptament van cometre aquests robatoris a Mataró i a d’altres municipis de Catalunya.

Les dades de delictes a Mataró – i, per extensió, al barri de Cerdanyola – al 2021 van baixar considerablement respecte de les dades de 2019 (les dades de 2020 no serveixen per a les comparatives perquè van haver molts moments de confinaments). Els delictes van baixar un 12,6%. La resolució dels delictes es va millorar en un 4,1%. El nombre de detencions va augmentar en un 3,5%. Segons les dades oficials aportades pel Departament d’Interior de la Generalitat en la darrera Junta Local de Seguretat de Mataró, Junta que presideix l’Alcalde.

En concret, els delictes contra el patrimoni (robatoris i furts) van reduir-se un 15,7%.

Es poden reduir els delictes amb una major presència policial, dissuasiva, preventiva; prenent mesures en els equipaments o locals on es poden donar els robatoris (alarmes, portes antiocupes, etc.), i resolent amb investigació policial i detenint als autors dels delictes. Sempre n’hi ha marge de millora.

Creu que la gent que hi viu allà viu més insegura que a altres zones de Mataró?

Ja he explicat que n’hi ha factors que generen inseguretat o percepció d’inseguretat que es donen més en barris com a Cerdanyola que no pas a d’altres barris de Mataró. Barris en que no hi ha més policia que a Cerdanyola (al contrari). Per lluitar contra aquests problemes socials i de dificultats en la cohesió social i territorial d’un barri, a Mataró, des de 2001, comptem amb els Plans integrals de barri, que són un conjunt de mesures de tot tipus per millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes d’aquest barri. Un dels plans integrals és el de Cerdanyola. El pla vigent va ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament en 2018 (enllaç al document: (Microsoft Word – PLA CORREGIT I WEB. VERSI\323 FINAL) (mataro.cat))

Hi ha hagut algun tipus de manifestació o queixa per part del ciutadans?

Sí. Els darrers temps hem vist manifestacions de persones que reclamen més seguretat als barris, i també hem vist manifestacions d’entitats veïnals i socials de Cerdanyola que demanen no estigmatitzar el barri, que demanen que es parli també de les coses positives que té el seu barri i no només dels problemes.

Veïns de Cerdanyola asseguren que la ciutat s’ha descontrolat, que opina el consistori sobre afirmacions d’aquest tipus?

Hem de respectar i tenir en compte l’opinió de la ciutadania, i tenim l’obligació de donar resposta als problemes que generen inseguretat. Amb millores en les tasques policials, amb inversions al barri i amb accions socials, culturals, educatives, etc. Els veïns i veïnes de Mataró sempre tindran l’ajuntament al seu costat en les seves reivindicacions de millora de la seguretat.

Però no compartim el discurs de la por ni de l’odi que s’amaga darrera d’algunes plataformes polítiques. Les dades demostren que no hi ha descontrol, que es lluita contra la delinqüència, i que tot i així, el conflicte i els problemes no desapareixen.

N’hi ha lleis manifestament millorables que ajudarien a gestionar de forma més eficient la seguretat. Per exemple, el Codi Penal i la Llei d’Enjudiciament Criminal, pel que fa als delictes d’ocupació d’immobles (les lleis no castiguen les activitats de grups criminals que faciliten les ocupacions i no permeten el desallotjament immediat quan es detecta l’ocupació) i a la reincidència en els delictes (poques persones cometen gran part dels delictes, per una certa impunitat de les normes penals).

Com a Ajuntament tenim l’obligació de donar informació veraç a la ciutadania sobre la seguretat i també de rebatre els ‘bulos’, les exageracions i les notícies falses.

El barri de Cerdanyola és molt gran, s’han detectat zones més insegures que d’altres?

Sí. Al barri de Cerdanyola n’hi ha carrers i places amb més queixes de la ciutadania i que generen més percepció d’inseguretat perquè s’hi concentren més problemes d’incivisme, molèsties, brutícia o activitats il·legals.

Policia Local i Mossos d’Esquadra porten varis anys intensificant la seva presència i activitat en aquestes zones. A més, setmanalment, es fan intervencions conjuntes de Policia Local, Mossos i sovint Policia Nacional i Guàrdia Civil, contra les activitats que generen més inseguretat i són possibles focus de delictes (establiments sense llicència, prostíbuls, bars on presumptament es consumeixen substàncies estupefaents, immobles ocupats, etc.).

El nou Pla de Policia Local preveu més accions de resposta a aquesta demanda de més seguretat en aquestes zones. Una de les iniciatives ja età en marxa i és la instal·lació durant vàries hores, varis dies de la setmana, d’una unitat mòbil d’atenció ciutadana de la Policia Local. Aquesta unitat acosta la Policia a la ciutadania i fa presència preventiva i dissuasòria en el territori. A més, està prevista la instal·lació de càmeres de videovigilància en alguns d’aquests indrets més problemàtics de Cerdanyola.

Els veïns asseguren que es cometen molts actes incívics, creu que el barri està suficientment net i ben cuidat?

Quines accions es podrien emprendre per millorar-ho? Entre les prioritats del Govern municipal (Pla de Mandat 2019-2023) hi són la seguretat, la neteja i la millora de l’espai públic.

És fonamental que entre ciutadania, entitats i administració pública, aconseguim millorar l’estat i la qualitat del barri.

L’ajuntament de Mataró ha començat a impulsar canvis per millorar la situació? Quins?

S’ha millorat considerablement el contracte de neteja viària i recollida de residus, i es comencen a notar els efectes i es notarà cada cop més. Destinem cada any més recursos a la millora de l’espai públic (parcs, jocs infantils, asfaltat, voreres, jardins). I estem reorientant el treball policial perquè sigui més eficient en la lluita contra l’incivisme, tal com ja he comentat en respostes anteriors.

Alguns propietaris de locals comercials de Cerdanyola afirmen que els fa por deixar el local sense vigilància, com es podria solucionar? És un neguit real?

Estem estudiant la creació d’una App per millorar el temps de reacció dels serveis policials davant d’algunes tipologies de situacions de risc. Els comerços seran uns dels principals usuaris a contemplar en aquesta App.

Els robatoris amb violència o intimidació dins d’establiments comercials (quan estan oberts al públic) van ser 66 durant 2021 en tot Mataró (no tenim xifres per barris). Encara que les estadístiques policials oficials diguin que aquestes dades són relativament bones, des del punt de vista polític, cap violència és acceptable i hem de treballar perquè això no passi. Per això cal entendre el neguit dels comerciants i hem de fer-los costat.

No hi ha una mesura única per millorar la prevenció d’aquests delictes. És una acció integral en tots els aspectes: urbanisme, espai públic, ocupació, educació, serveis socials, cohesió social, civisme, mediació, i policia també, és clar.


Aquesta és l’opinió d’un regidor de Mataró, però i si ho preguntem a una ciutadana que hi viu al barri?

Hem entrevistat a Juana Cano García, i ens ha respòs les següents qüestions des d’un punt de vista diferent:

Consideres que la seguretat a Cerdanyola és prou bona?
Realment considero que hi podria haver molta més seguretat, perquè no hi ha gairebé control policial, hi ha molts immigrants que no porten bones influències i un barri oblidat ja que se sol parlar molt malament.

Hi ha prou policies a la zona? De vegades s’ha parlat d’un dèficit policial a Mataró, això afecta la seguretat als barris?
Personalment crec que ja no és només Cerdanyola el que necessita vigilància, si tot Mataró hauria d’estar més controlat i amb més vigilància ja que en el moment que menys t’ho esperes passa alguna cosa.

Creu que els robatoris que succeeixen es poden evitar? N’hi ha molts? N’has patit algun?
Jo crec que sí, però ja entra la policia, hi hauria menys robatoris si hi hagués més vigilància, les conseqüències siguin més severes i els policies actuessin més ràpidament, ja que el que sol passar és que un veí truqui al moment i arribin quan ja es han anat. Aquests dies estan havent-hi més robatoris del que és habitual i com el que policia continua actuant tard cada dia es produeixen més. Jo afortunadament no he patit cap robatori, però si molta inquietud a la nit ja que estan entrant molt fàcilment a les cases.

Creu que la gent que hi viu està més insegura que en altres zones de Mataró?
Crec que si, el que passa que jo ja fa molts anys que visc aquí i una ja s’hi acostuma, també depèn de la zona on visquis, i si ets nou al principi depèn d’on t’instal·lis hi pot haver més o menys problemes, però al final t’hi acabes acostumant.

Hi ha hagut algun tipus de manifestació o queixa per part seva?
Sí, hi ha hagut moltes manifestacions, però ni l'alcalde ha actuat ni han fet res per poder solucionar tot el que passa.

Com veïna de Cerdanyola creu que el barri s’ha descontrolat?
Ja fa uns quants anys que el barri s’ha descontrolat, ja que els policies cada cop venen menys a vigilar.

El barri de Cerdanyola és molt gran, creu que viu a una zona més segura que alguna altra?
Per sort vivim en una zona que no porta gaires problemes, si que és veritat que sota la nostra hi ha un parc molt conflictiu, però no ens sol afectar

Es comenta que succeeixen molts actes incívics, creu que el barri és prou net i cuidat?
No, falta molta neteja ja que els camions de les escombraries passen molt poc i la majoria de gent no col·labora fent les bosses d’escombraries al contenidor, sobretot la gent jove i deixant les caques dels gossos a tot el carrer.

Creieu que l’ajuntament està implicat a millorar aquesta situació? Han imposat ja algun canvi?
En absolut, es reclamen molts canvis, però no es fa res.

Portes vivint tota la vida a Cerdanyola? Creu que hi ha hagut un canvi molt gran en els darrers anys respecte als robatoris?
Jo fa 15 anys que visc a Cerdanyola, però per això m’han explicat veïns meus que porten tota la seva vida hi ha hagut un gran canvi, però a pitjor, Cerdanyola s’ha tornat un dels barris més conflictius de Mataró al costat de Rocafonda.