Hipra: la vacuna espanyola contra la Covid-19 que ja ha començat els assaigs clínics

Induir una potent resposta immunitària neutralitzadora del virus de la Covid-19, la vacuna espanyola “va molt més lenta, però és molt més completa”

Firmat per Clàudia Mons

A la vall del riu Brugent a la vora d’una carretera comarcal al municipi d’Amer, Girona, s’està fent una vacuna espanyola contra la covid. És la mes avançada a la carrera per poder aconseguir el segell espanyol. La vacuna esta feta per l’empresa de laboratoris catalans Hipra. Ja ha fet els primers assaigs de la vacuna en humans i està iniciant la segona fase de l’estudi. Les proves pre clíniques amb animals i la primera fase d’assaig amb humans ha donat resultats molt prometedors. Si les següents fases continuen anat igual de bé, la vacuna podria estar en al mercat al segon trimestre del 2022. 

L’únic antídot segur i definitiu contra el coronavirus és una vacuna que sigui eficaç, que generi anticossos i que pugui ser per tota a la població

El boom de Hipra

Hipra va fer el salt a primavera del 2020 quan els hospitals estaven col·lapsats. Els científics que ja estaven acostumats a fer vacunes per animals hi tenien experiència. Ja tenien vacunes de coronavirus ja que la Còvid també afecta a els animals. 

Una desena de tècnics es van a treballar per fer la vacuna des de fa mesos. Ja fa quasi un any va començar a donar fruit la primera vacuna a Espanya. La OMS (Organització Mundial de Salut) ha comptabilitzat més de 300 candidats a immunitzar-se contra la còvid amb aquesta vacuna. 

En què es basa aquesta vacuna

La vacuna es basa en la proteïna S del virus que es la que fa servir per entrar en les cèl·lules. Aquesta proteïna també esta present en medicaments  per la grip en persones grans. La proteïna no desperta l’atracció del sistema immune de forma suficient per a que l’organisme creí defenses en contra.

Quina és la diferència entre Hipra, Pfizer i Moderna?

 El que fan es administrar una part del virus. Una vegada ha sigut administrada el nostre organisme respon generant una resposta immunitària tant d’anticòs com de cèl·lules de memòria. Si després ens contagiem faran efecte totes dues. 

La vacuna és molt segura i ja se n’han fet proves. També ha generat bones respostes a les proves. Quan una vacuna es desenvolupa s’ha de tenir molta cura. Primer es prova amb diferents especies d’animals i es fan assajos per que no hi hagi efectes no desitjats. Posteriorment s’inicien proves en humans. Quan t’arriba l’autorització de la vacuna tens dades suficients per garantir-ne la seguretat. 

Més…