Infeccions de transmissió genital (ITG)

Mariam Hemeoui i Noa Mas

Què són les ITG i com es transmeten?

Són infeccions que es produeixen per contacte físic i per intercanvi de fluids (semen, fluix, vaginal, sang) en relacions sexuals i que poden afectar diferents zones del cos (no només les genitals).

Es poden transmetre mitjançant:

 • La penetració
 • El sexe oral (estimulació dels genitals amb la boca)
 • El fet de compartir joguines eròtiques
 • El frec entre zones genitals

Com més intensa i duradora sigui una practica sexual amb una persona infectada, més risc tindràs d’infectar-te. A més, el consum d’alcohol i de drogues et pot portar a tenir més practiques de risc.

Com puc saber si en tinc una?

L’única manera fiable és fer-se les proves i les analítiques corresponents en un centre de salut, ja que hi ha moltes ITG que no presenten símptomes visibles. És a dir, una persona en pot tenir una sense adonar-se’n i anar infectar altres persones.

Si et detecten una infecció, n’has d’informar les teves últimes parelles sexuals perquè es puguin fer les proves i analítiques corresponents.

Com puc evitar-les?

La única manera d’evitar-les amb persones de qui no hem vist el resultat de proves mèdiques és fent ús sempre del preservatiu.

També amb el sexe oral podem fer servir les barreres de làtex.

Què passa si algú s’empassa el SEMEN d’una altra persona?

Si no és una parella que s’hagi fet les proves de les ITG podria tenir una infecció.

Totes les practiques sexuals que impliquin intercanvi de fluids han de ser amb preservatius o barreres de làtex per evitar una infecció, tan si són entre nois i noies, entre noies, o entre nois.

ITG més freqüents :

 • Virus de la papil·loma humà ( VPH )

És la ITG més freqüent en la nostra societat, i poques vegades pot acabar en càncer. Tothom és pot infectar i transmetre el virus en relacions sexuals si no utilitzen mètodes anticonceptius. No sempre els símptomes són visibles.

Aquest virus es detecta mitjançant revisions ginecològiques. En alguns casos poden causar berrugues.

 • Gonorrea (Neisseria gonorrhoeae)

Pot trigar dies notar els símptomes, o potser no s’arriba a tenir-los. Si no és tractat, el sistema reproductor pot quedar danyat permanentment.

 • Sífilis

Es produeix a través d’un bacteri anomenat Treponema pallidum. Els símptomes d’aquest virus començant sent lleus, però si no es tracten és converteixen en problemes més greus.

El primer símptoma sol ser una ferida als genital o a la boca, no és una ferida dolorosa. Aquest virus es detecta mitjançant un anàlisis de sang.

 • Clamidiosi

Es produeix a través d’un bacteri anomenat Chlamydia trachomatis. Aquesta ITG pot ser asimptomàtica o es pot sentir una molèstia a l’hora d’orinar o sagnat vaginal després de la penetració i secrecions als genitals. S’infecta la gola i els genitals. Si no es tracta pot quedar permanentment danyat el sistema reproductor.

 • Herpes genital

Es produeix a través d’un virus anomenat Herpes simple. Té forma de butllofa d’olorosa i es manifesta a la zona genital i als mugrons, també pot infectar a la boca. Un cop tens aquest virus, per molt que el tractis, aquest seguirà en el teu cos i pot tornar a infectar.

 • Virus de la immunodeficiència humana (VIH)

És un virus que es transmet a través dels fluids genitals, les mucoses de la zona i la sang. Pot ser asimptomàtic durant molt de temps, pot durar anys i pot infectar a altres persones.

 • Hepatitis

El virus de l’hepatitis afecta al fetge i l’inflama.

LA CANDIDIASI
No es considera una ITG, però també és molt freqüent. És provocada per un fong anomenat Candida albicans. A  vegades es provoca a causa de l’embaràs, però també pot tenir una causa psicològica com l’estrès i l’ansietat.
Els símptomes solen ser picor i una secreció vaginal espessa.  Sobretot t'han de diagnosticar curosament i tractar-la, fent exercici físic i psicològic a la vegada, per exemple.