Mataró cap a la ciutat dels quinze minuts

A Mataró s’ha iniciat un procés de restructuració per a millorar la mobilitat al centre de la ciutat, peatonalitzant-la i tendint a les directrius europees sobre les ciutats sostenibles

Carles Palomares, Guillem Rodrigo i Max Perez

Peatonalizació del carrer Sant Josep

Actualment s’està peatonalitzant el carrer Sant Josep. Això s’està fent perquè Mataró està buscant transformar-se en la ciutat dels quinze minuts d’acord amb els objectius europeus que tenen les ciutats del segle XXI.

Què és la ciutat del quinze minuts?

La ciutat dels quinze minuts és un concepte que forma part dels objectius urbanístics de sostenibilitat de les ciutats del futur. També ajuda a fer que siguem una ciutat molt més productiva i menys contaminant, ja que procura que tothom deixi els cotxes de banda i camini més. A la mateixa vegada estalviaríem molts diners en el sentit que no hauríem d’estar posant gasolina continuadament, contaminariem menys i a més la gent que s’hagués de moure obligatòriament de ciutat per motius de treball tindria més facilitat, ja que hi hauria molt menys trànsit. També és cert que per a que tot això fos possible hi hauria d’haver una xarxa de transport públic més assequible i eficient. La ciutat dels 15 minuts prenten que tots els serveis imprescindibles per als ciutadans de Mataró es trobin en un radi d’uns 15-20 minuts a peu.

La ciutat dels quinze minuts és un concepte que forma part dels objectius urbanístics de sostenibilitat de les ciutats del futur.

Per a què creiem que servirà?

Creiem que pot servir perquè els pares de la ciutat es despreocupin una mica més per la forma i el temps que poden tardar els seus fills a arribar a l’escola o a qualsevol extraescolar, però també pot servir per als pares perquè així els que treballen a Mataró no s’han de preocupar per l’hora que arribaran al seu treball o a alguna reunió important.

Núria Moreno, regidora d’urbanisme

La regidora d’urbanisme ens ha enviat aquest text on s’expliquen els objectius i métodes de l’ajuntament en relació al pla de mobilitat.

“Aquest pla d’impuls va ser convocat al any 2017, es va proposar en un concurs i van proposar amb aquest tema accions econòmiques, urbanístiques, arquitectòniques, de mobilitat, així com de dinamització econòmica, cultural i social que permetin impulsar el Centre com a motor d’activitat cultural, de comerç i turística. Les mesures a proposar havien d’anar encaminades a fer una ciutat més atractiva, tant per als residents com per als visitants, millorant les condicions de l’entorn, generant pols d’atracció, convidant a passejar i generant les condicions per potenciar l’activitat econòmica.

És important promocionar-lo i embellir-lo, difondre i potenciar el seu patrimoni històric i arquitectònic, la seva activitat econòmica i la seva activitat cultural, entre d’altres”, “Mataró, ciutat ideal”. D’aquesta manera es pretén aconseguir un paisatge més amable, sostenible i net, sense vehicles aparcats, on l’arbrat hi guanyi presència i vingui de gust passejar per gaudir de la ciutat i de la seva identitat. Es proposa una nova mobilitat basada en anells de restricció de trànsit: un primer anell al casc antic que seria només per a vianants amb pas exclusiu a veïns i serveis, i un segon anell als entorns immediats del centre històric on es proposa la progressiva conversió a carrers amb prioritat invertida i la construcció de nous aparcaments soterrats a l’àmbit de les rondes. Les diferents línies d’acció en les que es treballa per aconseguir aquests objectius són: les intervencions en l’espai urbà recuperació de l’espai per a les persones i intervencions físiques a l’espai urbà. També s’ha posat en marxa el nou sistema de recollida de brossa a la zona centre, mitjançant el Porta a Porta Comercial i la Recollida Selectiva Mòbil.”