Necessitem educació sexual ja!

Un dels grans problemes que es donen a les escoles és que l’educació sexual és poc present o insuficient. Aquesta manca d’aprenentatge crea molts conflictes entre gent jove, sobretot entre adolescents.

Malak El Bakali i Anjhely Reyna

Un dels problemes de la falta d’educació sexual és que, amb la manca de coneixement real, nens i adolescents utilitzen imatges de sexe explícit i no tenen l’habilitat de distingir si el que veuen és real o no.  

De la utilització d’imatges sexuals explicites en deriva un altre problema. Considerem que la visualització de pornografia afecta al concepte de relacions sexuals que té la societat: es creu que l’acte sexual és practicat per complaure només a l’home perquè és molt fal·locèntric, se centra massa en el plaer masculí i poc en el plaer o el desig femení.

La visualització de pornografia com a eina per entendre el sexe crea inseguretat i afecta a l’autoestima dels adolescents, perquè encara no coneixen el seu cos a la perfecció i la imatge del “cos perfecte” es presenta normalment amb genitals d’un sol tipus i sense diversitat. Això fa que els adolescents no se sentin còmodes amb el seu cos, en un moment on són molt vulnerables.

Necessitem educació sexual ja.

Aleshores, què és el que ens haurien d’ensenyar?

Des del nostre criteri, aquests són alguns conceptes que ens haurien de començar a introduir des de petits:

· El contingut que hi ha en aquells vídeos pornogràfics no sempre és fidel a la realitat, el sexe va molt més enllà, sobretot a nivell socioafectiu.

· La menstruació no hauria de ser un tabú, ja que la majoria de dones la tenen durant una bona part de la seva vida.

· El consentiment i el desig són imprescindibles, i hi ha més d’una manera de dir que no.

· Les diferents sexualitats i gèneres que existeixen han de ser un must en el temari. No s’ha de jutjar a ningú per com s’identifica a nivell de gènere.

· Hi ha mètodes anticonceptius que es poden utilitzar per no contraure malalties de transmissió sexual i evitar embarassos no desitjats.

Des del nostre punt de vista, a la majoria d’escoles falta educació sexual i s’hauria que començar a introduir per ajudar als adolescents a sentir-se còmodes amb la seva pròpia sexualitat i brindar-los coneixement.