Com es poden detectar les “fake news”?

Les “Fake news” solen anar enfocades a un públic amb coneixement limitat o nul sobre el tema del qual tracten   Les “fake news” solen seguir un patró perceptible per als lectors. Els factors més importants per detectar