Què són les Fake News?

Les Fake News sempre han estat amb nosaltres, però gràcies a internet s’han fet més notòries Fake News és el nom en anglès que serveix per anomenar les notícies falses. Gràcies a internet