Com es poden detectar les “fake news”?

Les “Fake news” solen anar enfocades a un públic amb coneixement limitat o nul sobre el tema del qual tracten   Les “fake news” solen seguir un patró perceptible per als lectors. Els factors més importants per detectar

Què són les Fake News?

Les Fake News sempre han estat amb nosaltres, però gràcies a internet s’han fet més notòries Fake News és el nom en anglès que serveix per anomenar les notícies falses. Gràcies a internet